Wie zijn wij?

Najaar 2008 heeft Sport Service Zwolle (SSZ) de bij haar bekende Zwolse badmintonclubs uitgenodigd om eens bij elkaar te komen. De aanvankelijke doelstelling was om te verkennen of er in Zwolle kon worden gestart met een zogenoemd proeftuinproject, bedoeld om badminton in onze stad beter op de kaart te zetten. Om die reden nam ook de Nederlandse Badminton Bond, inmiddels Badminton Nederland, deel aan het overleg. Dat proeftuinproject is niet doorgegaan, maar sindsdien overleggen de clubs in Zwolle wel regelmatig met elkaar over gezamenlijke activiteiten. Wij doen dat onder de naam het Zwols Badminton Overleg (ZBO), overigens in goed overleg met SSZ.

Zo werd er in augustus 2009 een gezamenlijke inloopdag gehouden, met een demonstratie van topbadminton en veel inloop van geïnteresseerden; Voor het seizoen 2010-2011 is gekozen voor een gezamenlijke advertentie in de sportspecial van de Peperbus. Ook zijn er een paar keer onderlinge wedstrijdjes geweest tussen de jeugd van de drie clubs die een jeugdafdeling kennen. Verder kwam via het ZBO de werving van vrijwilligers voor de in juni 2010 in de ZBC-hal gehouden Europacup voor landskampioenen tot stand, die een vervolg kreeg in 2011. En inmiddels is ook een Zwols kampioenschapstoernooi (BTZ) gehouden voor alle leden van de zes clubs. Dat zeer geslaagde evenement vindt nu elk jaar plaats, met elk jaar ook steeds meer deelnemers. Een toernooi met groei!
Verder nemen steeds meer mensen aan elkaars recreanten toernooien deel. Zo deed een aantal leden van BC Sla Maar Raak en ZBC mee aan het Open Pepernotentoernooi van BC Westenholte. En verder is het Zomerbadminton van BC de Zwollenaar, een groot succes doordat er veel badmintonners van alle Zwolse verenigingen hieraan enthousiast deelnemen.

Door de ontstane banden tussen de deelnemers zijn in 2013 zelfs twee clubs gefuseerd tot BC de Zwollenaar!

De samenwerking binnen het ZBO heeft nadrukkelijk een informeel karakter, verplicht meedoen met activiteiten is er niet bij. Dat is een van de sterke kanten van deze samenwerking. Maar als we ons aan een zaak hebben gecommitteerd dan gaan we er met z’n allen voor!.

Verdergaande samenwerking heeft uiteindelijk geleid tot een nieuwe vereniging per 2018: BC Blauwvinger, waarin de clubs BC SVI, BC De Zwollenaar en BC Hanze '83 zijn opgegaan.